NCAB

NCAB Group är en av världens ledande mönsterkortstillverkare. Vi är stolta över att ha varit deras strategiska kommunikationspartner de senaste nio åren.

Mönsterkortsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren. Produktionen har outsourcats från Europa och USA till framförallt Kina, vilket lett till att mönsterkortsföretagen tvingas hitta nya positioner.

Detta var utgångspunkten när vi började vårt samarbete med NCAB och vår första utmaning var att hitta ett nytt begrepp att samla erbjudandet kring. Förflyttningen handlade om att ta sig från en position där man för kunden upplevdes som en fördyrande mellanhand till att bli en viktig produktionspartner som tillför ett värde och en kvalitetsgaranti.

Ett stort antal projekt senare med både ny grafisk identitet, varumärkesstrategi och implementering i olika kanaler summerar marknadschefen Sanna Magnusson vårt samarbete så här:

”Tills har genom åren utvecklats till en strategisk partner till NCAB Group. Vårt samarbete, som jag vill beskriva som en av framgångsfaktorerna i våra gemensamma projekt, bygger på ömsesidig respekt, tydlighet samt ett stort ansvarstagande.

Varje projekt utgår från NCABs strategier och affärsmål vilket gör att resultaten blir konkreta och mätbara och bidrar till att förbättra försäljningsresultaten. Med en tydlig identitet kan vi förpacka och tydliggöra konkurrensfördelarna till både medarbetare och kunder, en förutsättning för vår framgång.

Deras höga kreativitet och fokus på framtiden gör det enklare för oss att styra kursen i rätt riktning och hela tiden ligga steget före våra konkurrenter.”


Resultaten blir konkreta och mätbara och bidrar till att förbättra försäljningsresultaten

SANNA MAGNUSSON, Marknadschef NCAB Group