NewsSep 25, 2017

Konferens på Svalbard

Nedan följer lite diabilder från vår konferens på permafrostens-, kolgruvornas- och isbjörnarnas ö.