Nyhet2017-04-06

Medlemmar i Komm

Sedan i höstas är vi medlemmar i Komm – Sveriges Kommunikationsbyråer.

Komm är en branschorganisation för byråer inom marknadskommunikation. För att få bli medlem i Komm måste kommunikationsföretaget vara en seriös aktör som håller en allmänt hög och professionell nivå på verksamheten. Dessutom måste alla medlemmar ha minst en person med juridisk kompetens inom marknadskommunikation, vilket man får genom att gå en ARU-utbildning (Ansvarig reklamutgivare). På Tills är det Mårten som är ARU.