LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

LRF har också under många år varit en av sponsorerna av tävlingen Årets Kock.
I samband med detta har vi jobbat tillsammans och gjort deras utställningsmonter under Årets Kock 2015 och 2016. Montrarna har gett medlemmarna – bönder & odlare – möjligheten att på plats presentera sina råvaror för kockar och andra besökare.