Hur tillverkar man ett mönsterkort?

Att tillverka mönsterkort är en komplicerad process med många olika steg. Behovet att göra den begriplig – både för medarbetare och kunder – låg till grund för uppdraget.

Resultatet blev en processkarta med en förklaring i ord och bild av varje produktionssteg. Den används både i intern utbildning och vid kundbesök i fabriker.