Filmer om samspelet människa – maskin

Under sommaren lägger två miljoner svenskar nästan en timme i veckan på att klippa sin gräsmatta. Intresset för gräsklippning och gräsklippare är med andra ord relativt stort. Inför sommaren 2013 gjorde vi en digital kampanj för vår kund Briggs & Stratton, en av världens största tillverkare av bensindrivna gräsklipparmotorer.

Målet var att nå personer 25-40 år, den åldern då de flesta köper sitt första hus och sina första trädgårdsmaskiner, och temat sattes till samspelet människa-maskin. Vi valde att göra fyra filmer, med följande teman: ”rensa skallen”, ”kärlek”, ”goda grannar”, ”motgångar”. Filmerna gick som pre-rolls i utvalda segment på YouTube. I samband med kampanjen genomfördes även en tävling där deltagarna skulle ge en motivering till vilken film de kunde identifiera sig med bäst och varför.


1 185 092

gånger visades filmerna (under 2 månader)

35 662

klickade på dem


3,01 %

blev den genomsnittliga CTR:en- vilket anses som ett lyckat resultat.

102 st

tävlingssvar skickades in