En kampanj som inte får misslyckas

Varje dag är vi beroende av en mängd tekniska produkter. Bilar, telefoner, tåg & sjukhusutrustning för att nämna några. Som vi kallt räknar med ska fungera. För att de måste. Det finns inget annat alternativ. 

Mönsterkortet är den enskilt viktigaste komponenten i elektronikprodukter, och kortets kvalitet kan vara helt avgörande. Detta blev grunden i vår kampanj när vi lyfte fram varför ett tillförlitligt mönsterkort, på alla plan, är så viktigt.