Grafisk profil MRG RE

MRG RE, vars namn kommer från latinet Emergere och betyder att växa fram, höja sig, är ett ledarskapsutbildningsföretag som genom skräddarsydda utbildningar hjälper organisationer att identifiera problem, hitta lösningar och skapa möjligheter för tillväxt.

Vi hjälpte till med att ta fram en grafisk profil.