Hållbarhet i alla led

Inget bygger eller raserar ett varumärke mer effektivt än företagets handlingar och agerande. Det viktiga är att handlingen är genuin och inte påklistrad bara för att marknaden tycker att den är viktig.

Vi är väldigt stolta över att få jobba med NCAB som har hållbarhet som en del av sin affär och vision, vilket påverkar deras affärsbeslut på alla plan oavsett om det gäller etiska, sociala eller miljömässiga områden.

En viktig del av arbetet är att kommunicera ut detta tänk, både till anställda, kunder och leverantörer så vi alla fattar beslut med hållbarhet i åtanke. Vi har varit med och kommunicerat detta i stort och smått, i annonskampanjer, som en del av deras kontor, på mässor, i rapporter, kartonger, seminarier och nyhetsbrev mm.

Hela synsättet har samlats under begreppet Conscious Component och en symbol har tagits fram för att förstärka satsningen.

För oss som byrå har vi både tvingats och själva insett hur vi kan jobba mer hållbart. Tack för det!

Kontor
Sustainability Rapport
Nyhetsbrev

Kampanj med fokus på hållbarhet, se hela projektet här

Två filmer om NCABs hållbarhetsarbete