Fem filmer om vikten av kvalitet

NCAB är ett företag som lägger stor vikt vid sitt kvalitetsarbete och har en hög standard på sina produkter. Detta är en av företagets USP:ar och en viktig konkurrensfaktor.

Bland annat så har man tagit fram en kravspecifikation för sin mönsterkortsproduktion som ställer väsentligt högre krav än vad som är standard i branschen. För att lyfta upp detta gjorde vi fem kortfilmer som presenterar fem punkter ur kravspecen. I varje film möter vi en av NCABs tekniska experter som berättar om respektive punkt och fördelar med att göra på detta sätt och vad som kan hända om man inte gör det. Filmerna är gjorda för att användas både som utbildning internt & externt och i kommunikation med kunder.