Ny profil för världsledande aktör

Ett av de första projekten vi gjorde tillsammans med NCAB var att ta fram deras nya grafiska profil.

De senaste åren har mönsterkortsbranschen genomgått stora förändringar. Produktionen har outsourcats från Europa och USA till framförallt Kina, vilket lett till att mönsterkortsföretagen tvingas hitta nya positioner.

Så utgångspunkten när vi tog fram NCABs nya profil var att hitta ett nytt begrepp att samla erbjudandet kring. Förflyttningen handlade om att ta sig från en position där man för kunden upplevdes som en fördyrande mellanhand till att bli en viktig produktionspartner som tillför ett värde och en kvalitetsgaranti.