NCABDigitalt

NCAB - ny webb på 11 språk

I januari 2020 lanserade vi NCAB Groups nya webbplats. Bolaget har lokal närvaro i 17 länder och webben finns på 11 olika språk.

Den förra omgörningen av NCABs webb var 2011, då gjordes webben på nio olika språk. Webben har designats om och fått ny struktur för att det ska bli lättare för användaren att hitta det de söker. Teknikfrågor är en viktig del för NCABs kunder, så mycket fokus har lagts på innehållet i teknikdelen.

Besök deras webb