Ny webb på 11 språk

ncabgroup.com har designats om och fått ny struktur för att det ska bli lättare för användaren att hitta det de söker. NCAB har lokal närvaro i 16 länder och den nya webben finns på 11 olika språk. Teknikfrågor är en viktig del för deras kunder, så mycket fokus har lagts på innehållet i teknikdelen.

En annan viktig del är att webben ska kunna generera leads, så det finns möjlighet för användaren att ladda ned olika tekniska verktyg mot att de lämnar sina kontaktuppgifter.

Besök deras webb