Ny grafisk profil och webb åt Geosigma

Geosigma är teknikkonsulter inom miljö, vatten, mark, berg, konstruktion samt projekteringsledning.

Under 2016 påbörjade de ett internt förändringsarbete och tog bland annat fram nya värderingar, mål och en ny vision som bättre stämde överens med den tillväxt- och utvecklingsfas där de befinner sig. För att spegla det ”nya” företaget behövdes en ny grafisk identitet och kommunikativ plattform, och under hösten samma år började vår resa tillsammans.

Grafisk identitet

Geosigmas medarbetare rör sig lika mycket ute i fält som inne på kontoret och följaktligen varierar deras arbetsmiljö mellan betong, berg, natur, vatten, jord osv. Detta tog vi fasta på när det gäller färger, grafiska element och bilder. Bilderna ska vara dokumentära och människorna lyftas fram. Med bildtexter som visar namn, roll och arbetsuppgift blir det personligt och genom att i relevanta sammanhang ange fakta som plats, koordinater, temperatur, datum och tid m m blir det ytterligare tyngd bakom.

Ny webb

I samband med att den nya grafiska profilen skulle implementeras så tog vi ett större grepp om Geosigmas webb. En mer kommunikativ sida med relevant innehåll som tilltalar både potentiella kunder och medarbetare var några av kraven. Och som funkar på alla digitala plattformar. Innehållsmässigt har vi valt att lyfta fram deras uppdrag, expertis och olika tjänsteområden.

Se resultatet här