Ny profil för anrikt varumärke

När vi började vårt samarbete hade Gunnebo Fastening svårt att synas bland konkurrenterna i butikshyllan. Traditionellt sett har hela branschen med sina produkter och förpackningar vänt sig mot framförallt yrkesverksamma och inte hängt med i det senaste årtiondets gör- det- själv trend.

Vår utmaning var att skapa förpackningar som attraheras av proffs men förstås av alla.

Vi ville ta fasta på att det inte bara är produktens egenskaper eller pris som ensamt avgör köp, utan att det är minst lika viktigt att produkten är lätt att begripa och använda.

Resultatet blev en ny profil som är framtagen för att komma närmare kunden och har ett grafiskt språk som visar produkten tillsammans med de material den är lämpad att fästas i, vilket gjort det enklare för slutkunden att lära sig hur och när man ska använda de olika produkterna.

X-SYMBOL

X-symbolen är det nya kommunikationselementet, som illustrerar två ytor som möts. Något som sätts ihop, något som sätts upp, som fixeras. En grafisk symbol för Fastenings affär. Samtidigt är det en kraftfull symbol med maskulin stabilitet.

LOGOTYP

Logotypen, hästen och den kursiva ordbilden symboliserar vår stolta historia, tradition och kontinuitet. Det uppbyggda värdet och igenkänningen är viktigt att ta vara på.

SIFFROR OCH RUBRIKER

Informationen om våra produkters dimensioner har en central roll. Vilket gör att siffrorna får en stor betydelse. En kondenserad skärning av Helvetica har lagts till för att kunna hålla en rimlig storlek på siffrorna på smala utrymmen – exempelvis på etiketterna.

Eftersom rubriker har samma viktiga roll i kommunikationsspråket, så rekommenderas samma skärning och som första val används versaler – vilka liknar siffrorna mest.

När det gäller annat än rubriker och viktiga siffror, används Helvetica enligt Profilhandboken för Gunnebo Industrier.

VÅRA EGNA ”VÄGMÄRKEN”

Informationssystemet – som är en viktig del av Gunnebo Fastenings nya profil – har som uppgift att underlätta förståelsen för var och hur våra produkter används. Därför är systemet baserat på att symbolisera material, både i form och färg. Informationssystemets ”vägmärken” i djungeln av det stora utbudet av produkter och varumärken kommer att användas i sammanhang där våra produkter exponeras – butik, förpackning, katalog, webb osv.

SIGNALFÄRGER

Materialfärger för trä, metall, skivor och tegel/betong är de viktigaste signalerna i det nya informationssystemet. De är de bärande elementen i den nya profilen tillsammans med logotyp och namn.