Sveriges regioner tar sikte på framtiden

Under ett antal år har vi åkt land och rike runt med Reglab – ett forum för regional utveckling där regioner, myndigheter, forskare och andra möts för att lära sig mer och ta reda på vart de är på väg – där vi paketerat och kommunicerat deras budskap. Infallsvinkeln har alltid varit att hitta ett enkelt och unikt uttryckssätt som tar för sig.

Reglab ägs och drivs av Sveriges regioner (regioner, regionförbund och landsting), Sveriges Kommuner och Regioner, Tillväxtverket och Vinnova.