Mässmonter på många olika sätt

I elektronikbranschen är mässor en viktig mötesplats. För NCAB Group har vi gjort ett antal montrar av olika slag på mässor i Europa och Asien.

Vi har byggt en ”fabrik” med mötesrum, en ”låda” med 5 meter höga väggar, en 7 meter hög cylinder klädd med mönsterkort och ett antal andra lösningar.

Montrarna har vunnit priser och fått uppmärksamhet, men framför allt har de genererat nya kontakter och nya kunder. Inför varje mässa sätts det upp mål i antal nya kontakter och kunder som sedan följs upp, dels direkt efter mässan och sedan efter 9 månader. Allt för att vi och kunden ska veta att satsningen och lösningen fungerar.

Mässmonter Electronica Shanghai

Cylinder i blickfånget

En 7 meter hög cylinder klädd med olika typer av mönsterkort var blickfångaren på Electronica Shanghai – en av branschens viktigaste mässor. Idén för montern var att visa upp NCABs sätt att tillverka mönsterkort, där kvaliteten och den egna kvalitetskontrollen står i centrum.

Let us show you how we think inside
the box

På Expo Electronica, den största elektronikmässan i Ryssland, valde vi ett annorlunda grepp för designen av mässmontern – ett grepp som först inte alls gillades av kunden – men som blev något av en succé. Istället för att ha en öppen lösning valde vi att bygga ett rum med 5 meter höga väggar och två små dörrar. Budskapet på utsidan var ”The most important things are hidden inside” och insidans väggar var klädda med porträtt av några anställda samt citat.

Mässmonter Electronica Ryssland