En kampanj om hållbarhet

Miljö och etik har länge varit viktigt för NCAB. Under 2014 bestämde de sig för att börja följa ISO 26000, en internationell standard för socialt ansvarstagande, som hjälp och stöd i sitt hållbarhetsarbete. Resultatet av detta är en hållbarhetsstrategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter för att kunna bedriva en hållbar verksamhet. Att kommunicera hur NCAB ser på hållbarhet var utgångspunkten i denna kampanj.

Vi ville involvera de anställda och få deras syn på varför hållbarhet är viktigt. Varför vill de skapa en bättre framtid? Det resulterade i ögonblick ur de anställdas egna liv som de vill bevara till nästkommande generationer. Kampanjen har gått i elektroniktidningar i bland annat Storbritannien, USA och Ryssland samt använts på mässor.