Geosigma

Geosigma är teknikkonsulter inom miljö, vatten, mark, berg, konstruktion samt projekt- och projekteringsledning.

Under 2016 påbörjade de ett förändringsarbete och i samband med detta började vi arbeta tillsammans. Vi har tagit fram en ny grafisk identitet och kommunikationsplattform som vi bland annat har implementerat på deras webb.